האגודה הישראלית למדעי הקרקע היא עמותה רשומה (580035301) החל משנת 1983 השמה לה למטרה לקדם את הידע והמחקר במדע הקרקע.

כיום עיקר פעילותה מתמקדת בקיום כנס שנתי.

הוועד המנהל כיום מורכב מהחברים הבאים:

ראש הוועד - אשר בר-טל

חברי הוועד - ערן טס, רביד רוזנצוייג, גיל אשל, איליה גלפנד ויניב פרייברג.

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle